Alle woningen energieneutraal
Wonion wil in 2030 alleen nog maar energieneutrale woningen hebben. Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van Wonion en lid van de thematafel Circulaire economie en Energietransitie van 8RHK ambassadeurs: “Dat is een behoorlijke opgave. We onderzoeken verschillende mogelijkheden, ook buiten de gebaande paden. Zo is ook het project aan de Heuvelstraat gestart. Regionale partners werken hierin samen en leren zo veel over circulair bouwen. Door kennis dichtbij huis te ontwikkelen plukt de regio daar ook vruchten van.”

Samen met gemeente Oude IJsselstreek en andere partners krijgt het plan voor de Heuvelstraat steeds meer vorm. De thematafel Wonen en Vastgoed van 8RHK ambassadeurs gaf in september een positief advies voor financiële ondersteuning vanuit de Regio Deal (een ondersteuningsprogramma van het Rijk).

 
Duurzaam, ook met waterbeheer
Ria Ankersmit, wethouder gemeente Oude IJsselstreek: “Bij dit project gaan we met verschillende nieuwe technieken aan de slag, zoals de gesloten waterkringloop en rioleringsloos ontwerpen en bouwen. Dit vraagt om allerlei innovaties, zowel in de woningen zelf als in de omgeving. Een flinke impuls voor de innovatieve economie van de Achterhoek.”
Bij de duurzame opwekking en opslag van warmte en klimaatadaptief en duurzaam waterbeheer voor de nieuwe woningen zetten Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Semilla, gemeente Oude IJsselstreek en Wonion grote stappen. Bij twee woningen wordt zelfs het hemelwater gezuiverd tot drinkwater. Of het is bestemd voor de tuin; het wordt dan ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Van een aantal woningen wordt het douchewater zover gezuiverd dat het hergebruikt kan worden voor het spoelen van het toilet en voor de wasmachine. Bij vier woningblokken wordt het rioolwater gezuiverd en geïnfiltreerd.

 

Betrokken partners zijn: Architektengroep Gelderland, Bouwbedrijf Klanderman, Dusseldorp, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, KWS, Saxion, Semilla sanitation, Trias Advies, Vitens, Wassink installatie, Waterschap Rijn en IJssel, Qirion.

Lees meer informatie op www.wonion.nl